Propis za klanje Qurbâna za `Îd-ul-Adhhâ: Sâlih al-Fawzân

Autor: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: aš-Šarh al-Mukhtasar (2/584)

Udhijjah (klanje Qurbâna za `Îd-ul-Adhhâ) je vrlo preporučeno. To je klanje koje se čini da bi se približilo Allâhu tokom dana Bajrama i Tašrîq-dânâ. Na taj način se čovjek ravna prema Ibrâhîmu عليه الصلاة والسلام, kada mu je Allâh kao iskušenje naredio da žrtvuje svoga sina Ismâ`îla. Kada se Ibrâhîm spremao da izvrši Allâhovu naredbu, Allâh je ukinuo propis i umjesto toga mu dozvolio da zakolje veliko klanje kao otkup za Ismâ`îla عليه الصلاة والسلام. Ibrâhîm je zaklao, pa je tako to djelo ostalo kod njegovih potomaka do Sudnjega Dana.

Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم je takođe zaklao dva ovna da bi oživio Ibrâhîmov Sunnah. Propisao je ovo djelo svome Ummah. Ono međutim nije obavezno. Ono je vrlo preporučeno prema većini učenjâkâ.