Propis za klanje Qurbâna za `Îd-ul-Adhhâ: Muhammad bin Muflih al-Maqdisî

Autor: Imâm Muhammad bin Muflih al-Maqdisî

Izvor: al-Mubri` (3/297)

Prema većini učenjaka je klanje Qurbâna za `Îd-ul-Adhhâ vrlo preporučeno. Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم je podsticao na ovo djelo, a Ibn `Abbâs je prenio da je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم rekao:

“Naređene su mi tri stvari koje su vama preporučene; Witr, klanje Qurbâna i dva rekata prije Sabaha.”

(Hadîth bilježi ad-Dâraqutnî)

Ahmad ima drugi stav koji kaže da je obavezno. Ovaj stav ima Abû Bakr [`Abdul-`Azîz]. Ovo je zasnovano na riječima Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم:

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا

“Ko je u mogućnosti da zakolje Qurbân pa to ne učini, neka se ne približava našoj Musalli.” (Ahmad 1/321, Ibn Mâdžah 3123, ad-Daraqutnî 2/545 i al-Hâkim 4/231)

On ima i drugi stav koji kaže da onaj ko je imućan treba da kolje Qurbân. Zbog ovoga je Abûl-Khattâb shvatio da je obavezno. To međutim nije slučaj. Ovo samo ukazuje da je pitanje široko, a ne da je djelo obavezno.