Propis za klanje Qurbâna za `Îd-ul-Adhhâ: `Alî bin Sulajmân al-Mardâwî

Autor: Imâm `Ali bin Sulajmân al-Mardâwî

Izvor: al-Insâf (4/105)

Vrlo je preporučeno klati Qurbân za `Îd-ul-Adhhâ. Ovo je stav pravne škole bez imalo sumnje. Većina Hanâbilah ima ovaj stav, Ahmad je to rekao. Mnogi od njih su to smatrali definitivnim. Autor “ar-Ri`âjah” je rekao:

“Pokuđeno je ostaviti klanje Qurbâna ukoliko je osoba to u stanju. To je rekao Ahmad.”

Ahmad ima drugi stav koji kaže da je klanje Qurbâna obavezno onome ko je bogat. Ovo je prenešeno od više ljudi.