Propis za klanje Qurbâna za `Îd-ul-Adhhâ: Abûl-Khattâb Mahfûdh bin Ahmad al-Kalwadhânî

Autor: Imâm Abûl-Khattâb Mahfûdh bin Ahmad al-Kalwadhânî

Izvor: al-Hidâjah, strana 204

Naše kolege, Hanâbilah, kažu da je vrlo preporučeno klati Qurbân za `Îd-ul-Adhhâ. To je rekao Ahmad رحمه الله u Hanbalovim i Abû Dâwûdovim predajama. On ima drugi stav koji kaže da je onome ko je bogat obavezno da kolje Qurbân. Ovo se zasniva na tome da staratelj jetima smije od njegovoga novca žrtvovati za njega, baš kao što se plaća Zakât-ul-Mâl i Zakât-ul-Fitr. Da je djelo samo dobrovoljno, staratelju jetima ne bi bilo dozvoljeno da plati ovu sumu kao dobrovoljnu sadaqu.

Ako je potvrđeno da je djelo obavezno, ne pravi se razlika između onoga ko je kod kuće i putnika, mladoga i staroga muslimana.