Propis za klanje `Aqîqe odrasloj osobi i granice `Aqîqe

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

Pitanje: Da li je osobi za koju u ranoj dobi nije zaklana `Aqîqah propisano da se zakolje kad naraste, i koje su granice `Aqîqe?

Odgovor: Ukoliko je njegov otac bio siromašan u vrijeme kada je `Aqîqah bila propisana, ništa nije dužan učiniti – ni u slučaju da kasnije postane bogat. Na isti način čovjeku nije propisano da plati Zakâh ukoliko je siromašan, ni u slučaju da kasnije postane bogat. On dakle nije dužan zaklati `Aqîqu, jer to nije u stanju učiniti.

Ukoliko je međutim bogat ali odgađa `Aqîqu, dužan je zaklati `Aqîqu i kada dijete odraste.

Što se tiče najboljeg vremena za `Aqîqu, to je sedmi dan, nakon toga četrnaesti, nakon toga dvadeset prvi – a nakon toga se ne gledaju sedmice. Za muško se kolju dvije (ovce), a ispravno je i ukoliko bi se zaklala samo jedna, a za žensko jedna. Najbolje je ne prekoračavati to, da se ljudi ne bi počeli nadmetati i klati na desetine ovaca. Zato se kaže da se treba držati Sunneta, a ukoliko bi neko rekao da ima prijatelje, rodbinu i komšije – kažemo: U redu, neka bude tako. Ukoliko bude dovoljna jedna ovca za žensko ili dvije za muško, to je poželjno, a ukoliko ne bude, kupi još piletine ili mesa – ali nemoj klati više od onoga što je propisano Sunnetom.

Što se tiče klanja `Aqîqe za sebe, učenjaci imaju različita mišljenja o tome. Mišljenje koje je najbliže istini je da to ne treba činiti, jer je to dužnost oca.