Propis za klanjanje punog namaza na putovanju

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: Da li je dozvoljeno klanjati pune namaze na putovanju?

Odgovor: Prema učenjacima koji smatraju da je na putovanju obavezno kratiti namaze nije dozvoljeno klanjati pune namaze. Jedan od njih je Abû Hanîfah.

Drugi učenjaci smatraju da je to dozvoljeno – ali pokuđeno. Dokaz za to je događaj kada su ashabi رَضِيَ اللهُ عَنْهُم klanjali puni namaz za `Uthmânom na Mini. Osudili su ga, ali su ipak klanjali puni namaz. Da su smatrali da je obavezno skratiti namaz, ne bi za njim klanjali puni namaz – jer bi u tome slučaju dodali namazu nešto što nije od njega.

Na kraju sam došao do zaključka da je stav koji je najbliži istini da to nije obavezno, nego je pokuđeno – osim u slučaju da se namaz obavlja iza imâma koji klanja puni namaz. U tome slučaju je obavezno klanjati puni namaz, bez obzira da li je čovjek klanjao cijeli namaz sa imâmom – ili se kasnije priključio.