Propis za klanjanje otkrivenih ramena

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Koji je propis za onoga ko klanja otkrivenih ramena?

Odgovor: Njegov namaz je ispravan prema većini učenjaka, a to je i jedan stav pravne škole Imâma Ahmada. Njegov namaz je dakle ispravan ukoliko je pokriven od pupka do koljena. To je stav većine učenjaka i jedan stav Imâma Ahmada. U drugoj predaji Imâm Ahmad međutim smatra da uz `awru i jedno rame mora biti pokriveno, na osnovu toga što je Allâhov poslanik ﷺ zabranio čovjeku da obavi namaz u odjeći koja nije pokrivala barem jedno rame. Taj stav se dakle zasniva na tom hadîthu.