Propis za jedenje zmija i škorpiona

Autor: Šajkh-ul-Islâm Ahmad bin Tajmijjah

Izvor: Mukhtasar-ul-Fatâwâ al-Misrijjah (2/30-31)

Postoji saglasnost o tome da je zabranjeno jesti zmije i škorpione. Od onoga ko smatra da je to dozvoljeno i jede ih će se tražiti da učini pokajanje.

Onaj ko smatra da ih je zabranjeno jesti ali ih jede čineći grijeh je griješnik koji prkosi Allâhu i Njegovome poslaniku صلى الله عليه وسلّم. Kako takva osoba može biti pravedna?

Ukoliko osoba zakolje zmiju, većina učenjaka kaže da ju je i dalje zabranjeno jesti.

Što se tiče onoga ko jede zmije i škorpione da bi se isticao, on je gori od onoga ko ih jede čineći grijeh.