Propis za jedenje onoga što su zaklali sekularisti i brak sa njima

Propis za jedenje onoga što su zaklali sekularisti i brak sa njima

Govornik: `Allâmah Muhammad Amân bin `Alî al-Džâmî

Izvor:

Ono što su zaklali sekularisti nije dozvoljeno jesti, a Muslimanu nije dozvoljeno da se ženi njihovim ženama, jer su oni Murtaddûn (otpadnici). Što se otpadnika, medžusija i idolopoklonika tiče, nema razlike između njih i hindusa i budista od onih koji vjeruju u vjere koje su stvorili ljudi a ne u one koje su objavljene sa nebesa; svi su oni Kuffâr (nevjernici).

Prema sekularistima treba postupati žešće nego prema jevrejima i kršćanima. Znamo dakle da su sekularisti otpadnici i nevjernici, a da je sekularizam nevjerstvo u svaku vjeru i neograničavanje na bilo koju vjeru. Oni to nazivaju slobodom, a to je u stvari sloboda zvijeri!