Propis za imetak pjevača koji je prešao na Islâm

Propis za imetak pjevača koji je prešao na Islâm

Govornik: `Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î

Izvor:

Pitanje: Osoba je kao pjevač stekla veliki imetak, a zatim ga je Allâh uputio na Islâm. Koji je propis za ovaj imetak?

Odgovor: Ovaj imetak mu je إن شاء الله dozvoljen, jer ga je zaradio u stanju zablude (kao nemusliman). Ja ne znam ništa što zabranjuje taj imetak, a on ne zna kome on pripada da bi ga mogao vratiti.

Ukoliko je on u potrebi za tim imetkom može ga potrošiti na sebe, a ako nije u potrebi za njim a voli ga udijeliti kao Sadaqu, može ga udijeliti kao Sadaqu. الله المستعان