Propis za Hadždž sa novcem koji je stečen na zabranjen način

Propis za Hadždž sa novcem koji je stečen na zabranjen način

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je čovjeku dozvoljeno obaviti Hadždž sa novcem koji je stekao igrajući hazardne igre, i da li mu je o tome slučaju Hadždž ispravan?

Odgovor: Ne. Ono što je stečeno igranjem hazardnih igara je zabranjen imetak. On nije dužan obaviti Hadždž ukoliko jedino ima novac koji je stečen igranjem hazardnih igara ili na neki drugi zabranjen način – jer on nije sposoban obaviti Hadždž.