Propis za Hadždž osobe koja ima dug

Propis za Hadždž osobe koja ima dug

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz

Izvor: 

Pitanje: Da li je Hadždž ispravan ukoliko se obavi prije vraćanja duga?

Odgovor: U ime Allâha, Svemilosnog, Milostivog. Sva hvala pripada Allâhu, Neka je Allâhov salavat i Salâm na Allâhovoga poslanika, njegovu familiju i ashabe, i sve one koji se drže upute. A zatim:

Da, Hadždž je ispravan i u slučaju da ga obavi osoba koja ima dug. On međutim prije obavljanja Hadždža prvo treba vratiti dug. Hadždž je jedino obavezan onima koji su ga u stanju obaviti, dok je dug obavezno vratiti.

Na tebi je dakle da počneš sa vraćanjem duga, a ako si istovremeno u stanju i da vratiš dug i da obaviš Hadždž – الحمد لله sva hvala pripada Allâhu.