Propis za gradnju masdžida u blizini drugoga masdžida

Propis za gradnju masdžida u blizini drugoga masdžida

Govornik: Šajkh Muhammad bin `Abdillâh al-Imâm

Izvor: 

Pitanje: U našem mjestu ima mnogo Masâdžid. Nedavno je sagrađen novi masdžid u blizini drugoga masdžida. Da li se ovaj novi masdžid smatra štetnim, jer se nalazi svega nekoliko metara od prethodnoga masdžida, i podijelio je ljude?

Odgovor: لا إله إلا الله

Znaj, Allâh ti podario berićet, da su iskušenja ušla među Muslimane. Kada se sagradi masdžid pored drugoga masdžida, moguće je da za time postoji ispravna potreba. Moguće je da u postojećem masdžidu nije uspostavljen ispravan poziv Allâhu i Njegovome poslaniku صلى الله عليه وسلم, iako je on blizu. U njemu možda nije uspostavljen Sunnah, nego Bid`a (novotarije), iskušenja i zablude. U ovome slučaju je onome ko želi da uspostavi Sunnah dozvoljeno da sagradi masdžid za sebe i za one Muslimane kojima Allâh olakša, iako se on nalazi blizu masdžida sljedbenika novotarija i zablude. To je u redu učiniti sa ovom ispravnom namjerom, a to je oživljavanje onoga što su ljudi zapostavili od upute poslanika صلى الله عليه وسلم, počinjući od Tawhîda, a zatim Sunnah. Sa ovom časnom namjerom je u redu sagraditi masdžid u blizini, kao što je spomenuto u pitanju.

Ukoliko to nije slučaj, nego se samo radi o sukobu masdžida novotarija protiv masdžida Sunnah, to nije dozvoljeno. To nije dozvoljeno.

Na taj način osoba koja namjerava sagraditi masdžid u blizini drugoga masdžida koji je dovoljan mora imati validan razlog u skladu sa Šarî`ah. U protivnome se smatra da je taj masdžid Masdžid adh-Dhirâr (masdžid štete), ولاحول ولا قوة الا بالله. Časni âjah (9:107) objašnjava propis za masdžid Munâfîqâ, koji su sagradili Masdžid adh-Dhirâr sa namjerom nanošenja štete poslaniku صلى الله عليه وسلم i ashabima رضي الله عنهم. Stoga svako ko sagradi masdžid sa namjerom uspostavljanja novotarija a ubijanja Sunnah, sa namjerom unošenja razdora među ljude putem Hizbijjah i drugih stvari koje su u suprotnosti sa Allâhovom vjerom, za njega važi propis da je u tome slučaju to Masdžid adh-Dhirâr.