Propis za govor “Ramadhân Karîm”

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: U vezi sa izrazom “Ramadhân Karîm” (darežljivi Ramadhân), zar nije Allâh Onaj koji je darežljiv?

Odgovor: To nema osnovu. Njihov govor “Ramadhân Karîm” nema osnovu. Što se tiče “Ramadhân Šarîf” (plemeniti Ramadhân), “Ramadhân Mubârak” (blagoslovljeni Ramadhân) i “Ramadhân `Adhîm” (veličanstveni Ramadhân) – ove osobine su došle u hadîthima i to je u redu.

Što se međutim “Karîm” tiče, meni nije poznato da to ima osnovu.