Propis za govor “Oslanjam se na Allâha a zatim na tebe”

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Koji je propis za govor “Oslanjam se na Allâha a zatim na tebe”?

Odgovor: To nije dozvoljeno. Tawakkul je `ibâdah koji jedino smije biti posvećen Allâhu. Čovjeku reci da mu povjeravaš nešto. Oslanjaš se na Allâha (توكلت على الله), a čovjeku povjeravaš (وكلت) to i to.