Propis za govor “Halo” prilikom javljanja na telefon

Propis za govor “Halo” prilikom javljanja na telefon

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz

Izvor:

Pitanje: Da li je dozvoljeno reći “Halo” prilikom javljanja na telefon? Kažu da to ne govore muslimani, nego kršćani. Uputite nas i uputite slušaoce, Allâh vas nagradio.

Odgovor: U ime Allâha, Svemilosnog, Samilosnog. Sva hvala pripada Allâhu. Neka je Allâhov salavat i mir na našega poslanika, njegovu familiju i ashabe i one koji su upućeni njegovom uputom. A zatim:

Nije mi poznato da postoji smetnja u govoru “Halo”, jer su se ljudi prilagodili tome i navikli na to, i to je u redu. Postoje mnoge strane fraze koje su se raširile među ljudima i na koje su se ljudi navikli, i to je u redu. Ako osoba kaže “Da” umjesto “Halo”, i jedno i drugo je u redu. Nema dakle smetnje u govoru “Halo”, a Allâh najbolje zna.