Propis za govor da je poslanik pravio greške u nekim pristupima u Da`wi

Propis za govor da je poslanik pravio greške u nekim pristupima u Da`wi

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Koji je propis za govor da je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم pravio greške u nekim pristupima u Da`wi?

Odgovor: Molimo Allâha za zdravlje. Govor da je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم pravio greške u nekim pristupima u Da`wi je otpadništvo od Islâma. Reći da je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم pravio greške u Šerijatu i onome što je prenio je otpadništvo od Islâma. Molimo Allâha za zdravlje.

Zašto on ne kaže da je on taj koji je pogriješio u slijeđenju Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم, ili da je neka grupa pogriješila u slijeđenju Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم i pozivanju u Allâhovu vjeru? Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم ne pravi greške. Ljudi prave greške.