Propis za farbanje kose u crno

Propis za farbanje kose u crno

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Koji je propis za farbanje kose u crnu boju?

Odgovor: Farbanje kose u crnu boju nije dozvoljeno ni muškarcima niti ženama, jer je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم rekao:

غَيِّرُوا هَذَا بِشَىْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ

“Izmijenite to nečim ali izbjegavajte crno.” (Muslim 2102, Abû Dâwûd 4204 i an-Nasâ’î 5076)

Izbjegavajte dakle crno.