Propis za dodirivanje zavjese na Ka`bi

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Koji propis važi za onoga ko dodiruje zavjesu Ka`be?

Odgovor: To nije dozvoljeno. Zavjesa Ka`be nije tu da bi se dodirivala – nego da pokriva Ka`bu. To je njena jedina svrha, i nju ne treba dodirivati. Jedino što od Ka`be treba dodirivati je ono za što postoji dokaz, a to je jemenski ugao i crni kamen – jer je to u skladu sa Ibrâhîmovim عَلَيْهِ السَّلَامُ prinicipima.