Propis za brijanje butina

Govornik: `Allâmah Zajd bin Muhammad al-Madkhalî (umro 1435)

Izvor:

 

 

Pitanje: Koji je propis za brijanje butina, za muškarce i žene, sa potrebom ili bez potrebe?

Odgovor: Ništa nije preneseno o tome. Nema koristi od brijanja butina. To međutim nikome ni ne škodi. Ukoliko ružno izgleda ili se ženi to ne sviđa, ne predstavlja problem da ih obrije. Isto važi i za muškarca.