Propis za brak sa Nusajrijjama te za životinje koje su zaklali i sirište tih životinja

Autor: Šajkh-ul-Islâm Ahmad bin Tajmijjah

Izvor: Mukhtasar-ul-Fatâwâ al-Misrijjah (2/259)

Muslimani su složni da nije dozvoljeno sklapati brak sa ljudima kao što su Nusajrijjah – ili jesti ono što su zaklali.

Što se tiče njihovih sireva koji sadrže sirište životinje koju su zaklali, učenjaci imaju dva poznata stava po tome pitanju – baš kao i po pitanju svih ostalih sirišta uginulih životinja i životinja koje su zaklali vatropoklonici. Propis za njihov sir je isti kao i propis za sir kršćana i drugih nevjernika. To je pitanje Idžtihâda; onaj ko slijedi slijepo može slijediti stav koji dobije.