Propis da se žena sama vozi sa stranim šoferom

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

Pitanje: Koji je propis da se žena sama vozi sa stranim šoferom ukoliko se vozi po ulicama a može se vidjeti ko se nalazi u autu? Koje je vaše mišljenje o tome, uzimajući u obzir da mnogi ljudi to ne smatraju osamljivanjem jer se dešava pred ljudima?

Odgovor: Smatram da je to zabranjeno i nedozvoljeno. Štete koje prouzrokuje osamljivanje prisutne su i u ovom slučaju. Na njihov stav da se ne radi o osamljivanju jer ih ljudi mogu vidjeti odgovara se na dva načina:

1 – Auto je u pokretu. Ne vide ga svi. Ljudi ne gledaju u sva auta koja prolaze.

2 – Iako se može vidjeti, ljudi ne znaju za šaptanja, dodire i smijeh u autu. Nedozvoljenost osamljivanja koje je Allâhov poslanik zabranio prisutna je i u ovom slučaju. Ovo čak može biti i gore, jer je šofer može odvesti u divljinu i silovati ukoliko ne ispuni njegove zahtjeve. To je dakle vrlo opasno. Poznati su mi incidenti sa ženama koje su se same vozile sa šoferima. Ne želim ih ovdje spominjati, jer su stravični.

Dobro se pazite ovoga! Zakonodavac je spriječio sve što vodi ka bludu; zabranio je gledanje žena, osamljivanje sa njima – a ženi je zabranio putovanje bez mahrama. Blud je privlačan dušama, a îmân duša je slab. Zbog toga su preduzete preventivne mjere.