Propis da čovjek ima dvije supruge u istoj kući

Autor: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (umro 620)

Izvor: al-Mughnî (10/234)

Muškarac nema pravo da ima dvije supruge u jednoj kući bez njihovog pristanka, bez obzira da li je kuća mala ili velika. Razlog je neprijateljstvo i mržnja između dvije supruge. Njihov boravak u istoj kući dovodi do konflikta i svađe. Pored toga se može desiti da jedna supruga čuje kako druga uživa kada muž ima intimni odnos s njom, ili čak to vidi.

Ukoliko supruge međutim pristanu na to, to se smatra dozvoljenim – jer je to njihovo pravo i stoga mogu pristati na to. Isto važi i ako obje pristanu da spavaju sa muškarcem između sebe pod jednim pokrivačem.

Ukoliko bi se međutim složile da muškarac ima intimni odnos sa jednom dok druga gleda, to nije dozvoljeno – jer sadrži gluposti i nizak karakter.