Prodavač postavlja uslov kupcu da ne smije prodavati robu

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: Kupio sam zemlju od moga brata koji je postavio uslov da je ne smijem prodavati. Da li je ovaj uslov ispravan?

Odgovor: Ukoliko prodavač postavi uslov kupcu da ne smije prodavati robu koju mu proda, to je trgovina koja nije u skladu sa sporazumom da kupac postaje vlasnik robe i da time sa njom može činiti što želi.

Ukoliko prodavač međutim ima ispravnu namjeru sa postavljanjem uslova, to je u redu. Primjer toga je vlasnik skupocjenoga roba koji potencijalnom kupcu postavi uslov da ga ne smije prodavati – ili da ga u slučaju prodaje smije prodati samo njemu. Da li je ovaj uslov dozvoljen ili ne? Dozvoljen je, jer je popraćen ispravnom namjerom.

Drugi primjer je vlasnik krave koji potencijalnom kupcu postavi uslov da je ne smije prodavati određenoj osobi koja muči krave. Ovaj uslov je takođe ispravan.