Prodaja cvijeća koje će se koristiti za nevjerničke praznike

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: U nevjerničkim zemljama neki muslimani rade kao cvjećari. Uzimajući u obzir da nam je poznato da se cvijeće kupuje za nevjerničke praznike, da li je tada dozvoljeno prodavati cvijeće?

Odgovor: Ne. Ništa što je povezano sa nevjerničkim praznicima se ne smije prodavati, jer je to podrška neistine i odobravanje njihovih uvedenih praznika. Izgleda da je sada vrijeme za to. Neki pozivaju na festivale cvijeća. To nije dozvoljeno. Festivali cvijeća nisu dozvoljeni, jer su to nevjernički praznici. U islamu imamo samo dva praznika, a to su dva bajrama.