Prisiljeni odgovarati u skladu sa `Aqîdom Ahl-ul-Bid`a da bi mogli ostati u zemlji

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Mi smo strani studenti koji su učinili hidžru u islamsku zemlju. Studiramo `Aqîdu Ahl-us-Sunnah kod učenjaka Ahl-us-Sunnah u toj zemlji. Državna škola koja nam daje dozvolu boravka u toj zemlji nas međutim podučava `Aqîdi koja nije u skladu sa `Aqîdom Ahl-us-Sunnah. Ukoliko naši odgovori ne budu u skladu sa tom `Aqîdom, nećemo položiti ispite – nakon čega ćemo izgubiti dozvolu boravka. Šta nam savjetujete po tom pitanju?

Odgovor: Odgovorite u skladu sa njihovim nastavnim planom, a studirajte `Aqîdu Ahl-us-Sunnah kod drugih – u džamijama, islamskim centrima i slično.