Prisilio ženu na seksualni odnos tokom dana u Ramadhânu

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:Pitanje: Šta je onaj ko prisili ženu na seksualni odnos tokom dana u Ramadhânu dužan učiniti, a šta prisiljena žena?

Odgovor: Ona nije ništa dužna učiniti, jer je bila prisiljena. On se međutim mora iskupiti i napostiti dan.