Prinošenje žrtve kod bunara

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Kada kod nas neki ljudi iskopaju bunar i pronađu vodu, oni prinesu žrtvu kod tog bunara. Da li je to dozvoljeno?

Odgovor: To je novotarija. To je loša novotarija i djelo stoga nije dozvoljeno.