Princip “Ko ne smatra novotara novotarom je novotar” ne važi uvijek

Princip “Ko ne smatra novotara novotarom je novotar” ne važi uvijek

Govornik: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor: `Awn-ul-Bârî (2/891)

Pitanje: Postoje oni koji govore da je princip “Ko ne smatra novotara novotarom je novotar” stran manhadžu Selefa. Šta vi smatrate o tome?

Odgovor: Nije ispravno neograničeno reći da je onaj ko ne smatra novotara novotarom novotar. Osoba možda ne zna da je on novotar i ne smatra ga novotarom iz bogobojaznosti. Zašto ćeš za takvoga reći da je novotar?

Ukoliko on međutim zna da je on novotar i voli ga i stoji uz njega na njegovoj strani, tada se (i on) smatra novotarom. To je pravilo po ovome pitanju. Onaj ko zna da je osoba novotar a podržava ga i bori se protiv Ahl-us-Sunnah je novotar. U to nema sumnje.

Što se tiče osobe koja ne zna da je on novotar, njega nemoj smatrati novotarom. Nemoj na njega primjenjivati ovaj princip. Novotar u zabludi je onaj za koga znaš da stoji na strani novotara, brani ga i bori se protiv Ahl-us-Sunnah radi njega i ove neistine.

Osobu koja ne zna da je on novotar međutim trebaš savjetovati i objasniti mu da je ta osoba novotar. On će ga nakon toga izbjegavati, ili ćeš ga u protivnome smatrati istim kao što je i njegov prijatelj koji je novotar.