Prihvatanje poklona od osobe koja ima zabranjen prihod

Govornik: `Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î (umro 1422)

Izvor: Tuhfat-ul-Mudžîb, strana 54

Pitanje: Smije li se prihvatiti poklon od osobe koja ima zabranjen prihod? Da li je u redu graditi džamije ili činiti neko drugo dobro sa tim prihodom?

Odgovor: Bogobojaznije je ne prihvatiti ga – ali je međutim jedino griješan onaj ko zarađuje novac na taj način. Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم je trgovao sa jevrejima – koji su trgovali sa kamatom. Znalo se desiti i da pozovu Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم kući. On صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم im je odgovorio na poziv, iako su trgovali sa kamatom.