Prihod frizera

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Čovjek želi otvoriti frizerski salon. To međutim znači da će možda brijati ljudima brade i šišati ih na način da njihove frizure neće biti u skladu sa vjerom. Da li je prihod koji će on steći na taj način zabranjen?

Odgovor: Da, on je zabranjen – jer ga je stekao čineći grijeh. Brijanje brade je zabranjeno. Brijanje brade je zabranjeno i to je prkošenje Allâhovome poslaniku صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. On ne smije nikome dozvoliti da brije bradu u njegovome frizerskome salonu. On dakle treba postaviti taj uslov i staviti natpis na vrata da se brada ne brije na tome mjestu.