Pričaj ono što učenjaci pričaju – a šuti kada oni šute

Autor: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (umro 620)

Izvor: Dhajl Tabaqât-il-Hanâbilah (3/155)

Slažem se sa učenjacima kada oni šute – na isti način kao što se slažem sa njima kada pričaju. Ja pričam ono što oni pričaju. Ja šutim kada oni šute. Idem kada oni idu – a ostajem kada oni ostaju. Nastojim se ravnati prema njima u svakome stanju, i ne odstupam od njih – jer se bojim zablude budem li sam.