Priča o šestorici Selefija osuđenih na smrt

Priča o šestorici Selefija osuđenih na smrt

Izvor: 

Ispričati ću vam priču koju neki od vas možda nisu čuli. Siguran sam da je neki od vas nisu čuli. Prenosi nam je naš Šajkh Falâh bin Ismâ`îl al-Mundikâr, u vrijeme kada je bio student na Islâmskome Univerzitetu (u Madîni).

On je rekao:

Plačući su mi došla četiri brata iz Somalije. Rekli su da će šestorica njihove Salafî braće sutra nakon Sabaha biti pogubljena vješanjem od strane (bivšega predsjednika Somalije) Sijâda Barî. Zatim su ih nabrojali. Četvorica od njih su bila poslana od strane onih koji su izdavali fetve. Šajkh Ibn Bâz je snosio troškove, tako da bi oni mogli činiti da`wu u Somaliji. Selefije poznaju Šajkha Ibn Bâza. Njih šest će se dakle pogubiti vješanjem nakon Sabah namaza, a oni su plakali zbog svoje braće. Zamislite šestoricu vaše braće koju poznajete i zamislite da će oni sutra biti ubijeni.

Tada je bilo 23h. Šta da radimo? Oni su bili u Madîni, a (ovi što trebaju biti ubijeni) u Somaliji. Šajkh Falâh je tada bio samo student na Islâmskome Univerzitetu.

Odlučili smo da odemo kod Šajkha Abû Bakra al-Džazâ’iri. Otišli smo i pokucali na njegova vrata. Rečeno nam je da Šajkh spava. Rekao sam da je Falâh Ismâ`îl al-Kuwajtî i da je hitno. Dobili smo dozvolu da uđemo. Rekao sam: “O Šajkh, poslušaj šta ti brat ima reći”. Braća su plakala; ‘Sijâd Barî će pogubiti šestoricu naše Salafî braće’. Šajkh Abû Bakr je krenuo plakati sa njima. Šta da radimo?

Nemamo nikoga nakon Allâha osim našega oca, Šajkha Ibn Bâza. Nazvati ćemo ga. Tada je već bilo poslije ponoći. Nazvali smo ar-Rijâdh i na telefon se javio sekretar Šajkha Ibrâhîma رحمه الله. On je umro prije Šajkha Ibn Bâza. On je rekao “Na telefonu je Abû Bakr Džâbir al-Džazâ’iri iz Madîne. Trebam hitno pričati sa Šajkhom Ibn Bâzom”. Rečeno mu je da Šajkh spava. (Šajkh Abû Bakr al-Džazâ’iri) je rekao da se radi o hitnoj stvari koja se ne može odgađati. Rečeno mu je da sačeka na telefonu.

Nakon kratkoga vremena se javio Šajkh Ibn Bâz رحمة الله عليه. Stavili smo ga na zvučnik; četvorica braće somalijaca, Šajkh Abû Bakr i ja sam bio šesti. Zatim je (Šajkh Abû Bakr) ispričao Šajkhu Ibn Bâzu šta se desilo, a Šajkh je krenuo plakati sa njima. (Šajkh Abû Bakr) mu je rekao: Šajkh, u pitanju su taj i taj, poznaješ ih, lično si ih poslao. إنا لله راجعون. (Šajkh Ibn Bâz) je rekao: Spustite telefon, vidjeti ćemo šta će Allâh عز وجل učiniti za nas. Sačekajte.  لا حول ولا قوة الا بالله (Nema snage ni moći osim sa Allâhom).

Sjedili smo kod telefona do 02:30h. Braća su bila vrlo potrešena zbog njihove braće koja će biti pogubljena sutra nakon Sabah namaza.

Zatim ih je Šajkh Ibn Bâz nazvao i rekao: Pomoć je došla. Pomoć je došla. Smirite se. Pomoć je došla. (Šajkh Abû Bakr) je upitao šta se desilo. (Šajkh Ibn Bâz) je rekao: Šajkh Ibrâhîm će vam ispričati.

Šajkh Ibrâhîm je rekao:

Nakon što je (Šajkh Ibn Bâz) spustio slušalicu, nazvao je Amîra Kralja `Abdullâha. Rečeno mu je da spava. (Šajkh Ibn Bâz) je rekao: Recite mu da je `Abdul-`Azîz bin Bâz. Rečeno mu je: O Šajkh, on spava. (Šajkh Ibn Bâz) je rekao: Tako mi Allâha, ako mi se ne javi, ja ću mu lično doći u palatu. U pitanju je stvar koja se ne može odgađati. Rečeno mu je: O Šajkh, želiš doći u palatu u ovo doba? Zatim je spustio telefon i probudio Amîra, a on se neposredno nakon toga javio na telefon.

Nakon Salâma mu je Šajkh Ibn Bâz rekao: Sijâd Barî će nakon Sabah namaza ubiti šestoricu naše braće, od kojih sam četvoricu lično poslao. Kralj `Abdullâh je rekao: Barî je gad. Tako mi Allâha je gad. Ti si ih poslao, a on će ih ubiti? Tako mi Allâha je gad. Sačekaj malo.

(Šajkh Ibn Bâz) je sačekao, a Kralj `Abdullâh je nazvao Barîja. Nakon toga je nazvao Šajkha Ibn Bâza i rekao mu: Stvar je sređena, O Šajkh. Pričao sam sa njim, i sutra će poslije Sabaha biti javno izvinjenje za sve u zatvoru.

U Šajkhu Ibn Bâzu je berićet. Niko osim Allâha عز وجل ne zna šta je ovaj čovjek uradio.