Prevoženje kršćanske rodbine do crkve

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Ja sam novi musliman, a moja nena kršćanka traži od mene da je odvezem do crkve. Da li da joj budem poslušan u tome?

Odgovor: To spada u potpomaganje u grijehu i skrnavljenju pravde. Neka je odveze neko drugi; neko ko je iste vjere kao i ona.