Prevođenje džumanske khutbe tokom iste

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz (umro 1420)

Izvor:

 

Pitanje: U našoj kompaniji radnici govore više od deset jezika – ali ne govore arapski. Da li je dozvoljeno da prevodilac prevodi džumansku khutbu tokom iste? To znači da nakon svakih desetak minuta khatîbovog govora prevodilac to prevede i tako dalje.

Odgovor: Nema sumnje da je važno i neophodno da slušaoci shvate svrhu khutbe na jeziku koji razumiju. Ja sam pisao o toj temi i nadam se da se ummah okoristio time. Ukoliko khatîb govori jezik prisutnih, smatram da im treba objasniti značenja i svrhu khutbe na jeziku koji razumiju – da bi se okoristili time. Ukoliko ne govori njihov jezik, u redu je da prevodilac prevodi. On može prevoditi onima koji ne govore arapski i može to činiti tokom khutbe tako što će prevoditi svaki dio, a može to učiniti i nakon khutbe – tako da oni shvate njenu svrhu i značenja, i okoriste se kao što se okorištavaju i njihova braća koja razumiju khatîba.