Prevaranti iza SMS poruka

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Postoje ljudi koji tokom ovih zadnjih deset dana Ramadhâna šalju SMS poruke u kojima pišu da su sanjali Lajlat-ul-Qadr. Šta vi smatrate o tome?

Odgovor: Iza mobilnih telefona se kriju prevaranti koji žele zbuniti ljude. Ne prihvatajte ništa sa moblinih telefona. Znanje je dostupno, učenjaci su dostupni i pouzdane knjige su dostupne. Mi upućujemo i vraćamo se na njih. Što se tiče prevaranata iza mobilnih telefona, oni samo žele zbuniti ljude i pozabaviti ih ovim stvarima.