Prestanite snimati predavače

Prestanite snimati predavače

Govornik: Šajkh `Abdur-Razzâq bin `Abdil-Muhsin al-`Abbâd

Izvor: 

Želim ukazati na nešto što rade neka naša braća – da Allâh uputi nas i njih – a to je snimanje videa. Ovo sam, draga braćo, već spomenuo u više navrata – od toga snimanja nema koristi. Ono što koristi je znanje, a ti od slike govornika nemaš koristi. To nema nikakvu vrijednost i neće ti dakle biti od koristi.

Ono što će ti biti od koristi je da sam memorišeš znanje; da memorišeš Allâhov Govor i govor Njegovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم. Time se dakle trebaš pozabaviti i nastojati da budeš precizan u tome i da tvoja djela budu u skladu sa tim znanjem. Što se međutim ovih slika i snimaka tiče, ništa od ovoga ne sadrži nikakvu korist. Naprotiv – to čovjeku nanosi štetu i odvraća pažnju od onoga što je dobro i korisno.

Zbog toga sam osjetio potrebu da ovo ponovim i da sebi i svojoj braći dam savjet da budemo bogobojazni i da tražimo Allâhovo عز وجل zadovoljstvo – te da izbjegavamo stvari koje ne sadrže nikakvu korist nego nas samo odvraćaju od onoga što je dobro i rada u skladu sa tim.