Prestajanje sa darsovima tokom Ramadhâna

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Izvor:

 

Ovo specifikovanje nema osnovu u Sunnetu, nego je ono što je od Sunneta i što je poznato iz dvije autentične knjige hadîtha povećavanje učenja Qur’âna u mjesecu Ramadhânu. 

Što se tiče specifikovanja Ramadhâna isključivo za učenje Qur’âna, bez bilo kojih drugih `ibâdetâ kao što su traženje znanja ili izučavanje i objašnjavanje hadîtha, ovo nema osnovu.

U ovo takođe spada i udjeljivanje Sadaqe, ljubaznost prema ljudima i slično – pauziranje sa ovim radi učenja Qur’âna nema osnovu.

Ono što ima osnovu je samo povećati učenje Qur’âna.