Prespavanje Sahûra

Autor: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz

Izvor: Fatâwâ Ramadhân (1/185/124)

Pitanje: Osoba je legla da spava prije Sahûra u Ramadhânu, a imala je namjeru da ustane na Sahûr. Prespavala je međutim do jutra. Da li je post ove osobe ispravan ili ne?

Odgovor: Post ove osobe je ispravan jer Sahûr nije uslov za ispravnost posta. Sahûr je preporučen – Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلم je rekao: 

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

“Uzmite Sahûr jer je uistinu u njemu berićet” (al-Bukhârî 1923)