Prepustite Tabdî` učenjacima

Govornik: Šajkh Sulajmân bin Salîmillâh ar-Ruhajlî

Izvor:

 

Pitanje: Koje pravilo važi kada je u pitanju napuštanje okvira Salafijje?

Odgovor: Izbaciti nekoga iz okvira Salafijje je velika stvar, braćo. Izbaciti nekoga iz okvira Salafijje je velika stvar, te je stoga neprikladno za nas da žurimo sa tim – kao što je neprikladno za studenta da učini sebe sudijom kada je to u pitanju. Nažalost možemo vidjeti kako neki manji studenti presuđuju velikim učenjacima. Tako možda mladić istome šajkhu koji ga je podučio Salafijji presuđuje da on nije Salafî.

Ne trebamo dakle žuriti sa ovim, nego trebamo biti ponizni i prepustiti ove stvari učenjacima i prezentovati im stvari sa namjerom spoznaje istine – a ne da bi se dobio određeni odgovor. Neki na primjer nazovu mene i postave mi pitanje prezentujući situaciju na određen način, ne opisujući u potpunosti kakva je, nego navedu određene stvari na osnovu kojih žele da odgovorim – a ja imam pravo reći da je to tako.

Od ovoga nema koristi pred Allâhom عَزَّ وَ جَلَّ, jer ti u stvari ovim želiš zadovoljiti svoju strast – a ne želiš biti pokoran svome Gospodaru. Stoga se ove stvari moraju prepustiti učenjacima sa duboko utemeljenim znanjem i od njih tražiti savjet.

U svakome slučaju, generalno je pravilo kod učenjaka da Salafijjah ima svoje poznate osnove koje smo već spomenuli. Onaj ko im se suprotstavi, napustio je Salafijju, a onaj ko dođe sa njima slijedi manhadž pravednih Selefa – Allâh bio zadovoljan njima. Naglašavam međutim da studenti ne trebaju žuriti sa ovim stvarima i nije im dozvoljeno prednjačiti, nego im je obavezno prepustiti ih učenjacima bez pristrasnosti – i prezentovati im stvari na ispravan način i u potpunosti, te upućivati na njihov govor o tome.