Prepoznaj kada ti Îmân raste i opada

Govornik: `Allâmah Muhammad Amân bin `Alî al-Džâmî

Izvor:

 

Abû Dharr je rekao:

“Onaj ko ne zna da mu Îmân raste i opada nije Faqîh.”

U razumijevanje vjere dakle spada da prepoznaš da ti Îmân raste i opada. Ukoliko vidiš da si predan Allâhu, da žudiš za onim što je kod Allâha i da si agilan kada je `ibâdah u pitanju; da voliš pravedne ljude i sjedenja na kojima se uči i stiče znanje – to je indikacija i znak jačine i rasta tvoga Îmâna.

Ukoliko međutim vidiš da si nezainteresovan i lijen, te bezvoljan kada je u pitanju učenje Allâhove Knjige i podsjećanje na Allâha; ukoliko vidiš da stalno zaostaješ u `ibâdetu i da ne žudiš za onim što je kod Allâha – to je dokaz nedostatka tvoga Îmâna. Stoga se koriguj!