Preporučena dova prilikom iftâra

Govornik: `Allâmah Muhammad bin `Abdil-Wahhâb al-Wasâbî (umro 1436)

Izvor:

Pitanje: U preporučene dove prilikom Iftâra spada:

ذَهَبَ الظَمأ وَ ابْتَلَتِ العُرُوقُ وَ ثَبَتَ الأجْرُ إن شاء الله

“Nestala je žeđ, natopile se žile, a nagrada je osigurana – ako Allâh htjedne.”

Čuo sam da čovjek to treba reći samo ako je zaista bio žedan – jer bi u protivnome to bila laž. Da li je to tačno?

Odgovor: Dova je naizgled generalna – bez obzira da li je čovjek bio žedan ili ne. Postaču je preporučeno proučiti ovu dovu prilikom prekidanja posta. Nakon što je postio od zore do zalaska sunca i nakon što se iftârio – reći će:

ذَهَبَ الظَمأ وَ ابْتَلَتِ العُرُوقُ وَ ثَبَتَ الأجْرُ إن شاء الله

“Nestala je žeđ, natopile se žile, a nagrada je osigurana – ako Allâh htjedne.”

Hadîth bilježi Abû Dâwûd u “as-Sunan”, a prenosi ga `Abdullâh bin `Umar رضي الله عنهما sa dobrim lancem prenosilaca. Ovaj Sunnah i hadîth treba praktikovati.