Preporučena djela u Ramadhânu

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/9834

Pitanje: Koja su djela preporučena u blagoslovljenome mjesecu Ramadhânu?

Odgovor: Postoje mnoga djela koja su preporučena u Ramadhânu. Najvažnije je paziti na djela kojima nas je Allâh obavezao u Ramadhânu i inače, a to su između ostaloga namaz i post. Pored toga treba činiti mnoga dobrovoljna djela, kao što su učenje Qur’âna, Teravija, noćni namaz, Sadaqah, I`tikâf, izgovaranje fraza kao što su “Subhân Allâh”, “Lâ ilâha illâ Allâh” i “Allâhu Akbar”, boravak u džamijama sa namjerom da se čini `ibâdah, te štititi post od svih zabranjenih i pokuđenih djela koja ga prekidaju i negativno utiču na njega.