Prelazak na islâm preko obožavalaca grobova i Ahl-ul-Bid`a

Prelazak na islâm preko obožavalaca grobova i Ahl-ul-Bid`a

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je ispravan islâm onoga ko ga prihvati preko obožavalaca grobova i Ahl-ul-Bid`a?

Odgovor: Ne. On je nemaran. Zašto nije otišao kod učenjâkâ da ih pita o istinskome islâmu? Zašto se zadovoljio sa mitomanima i prevarantima? On je nemaran.