Prekršeno obećanje Allâhu

Prekršeno obećanje Allâhu

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Obećao sam Allâhu da neću učiniti grijeh – nakon čega sam ga učinio. Moram li se otkupiti za to i smatram li se munâfiqom zato što sam prekršio obećanje?

Odgovor: Nisi munâfiq إن شاء الله, ali si prekršio zakletvu. Obećanje je zakletva. Dužan si se otkupiti na isti način kao što se otkupljuje za prekršenu zakletvu.