Prekomjerna upotreba vode za abdest i Ghusl u odnosu na propisanu količinu

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Smatra li se zabranjenim koristiti više od jednoga Mudd-a vode za abdest, a više od jednoga Sâ` za Ghusl (kupanje) – na način da je onaj ko to čini griješan?

Odgovor: To je u suprotnosti sa Sunnetom, dok je međutim zabranjeno namjerno koristiti veće količine vode govoreći da je Mudd nedovoljan za abdest – a Sâ` nedovoljan za Ghusl. U protivnome je to pogrešno, ali nije zabranjeno.

Sâ` i Mudd:

Sâ` i Mudd