Prekidanje posta kod kuće prije putovanja

Autor: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: Madžmû`-ul-Fatâwâ (1/133-134)

Pitanje: Čovjek je namjeravao putovati pa je iz neznanja prekinuo post kod kuće a nakon toga je otišao na put. Da li se on dužan otkupiti na isti način kao i prilikom seksualnoga odnosa – kao što to kažu Mâlikijjah?

Odgovor: Zabranjeno mu je prekinuti post ukoliko je još uvijek kod kuće. Ukoliko to međutim ipak učini, samo je dužan napostiti taj dan. Nije se dakle dužan otkupiti kao u slučaju seksualnoga odnosa – jer se seksualni odnos na više načina razlikuje od ostalih faktora. Seksualni odnos na primjer poništava `Umru i Hadždž, za razliku od ostalih zabrana. Seksualni odnos je dakle vrlo ozbiljna stvar. Manji grijeh se ne može porediti sa većim. Učenjaci koji kažu da se onaj ko prekine post hranom, pićem ili seksualnim odnosom treba otkupiti griješe. Otkup važi samo za seksualni odnos.