Prekidanje namaza zbog djeteta koje se izgubilo

Prekidanje namaza zbog djeteta koje se izgubilo

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (8/36/8501)

Pitanje: Da li je dozvoljeno onima koji obavljaju namaz da ga prekinu ukoliko ugledaju da im prilazi životinja kao na primjer škorpion, ili otrovni insekt? Takođe, da li je osobi dozvoljeno prekinuti namaz koji obavlja u Svetoj Džamiji u Mekki (al-Haram) ukoliko izgubi svoje dijete?

Odgovor: Ukoliko je moguće ukloniti škorpiona ili drugo stvorenje bez prekidanja namaza, nemoj ga prekidati. Ukoliko to međutim nije moguće, dozvoljeno ga je prekinuti. Isto važi za situaciju sa djetetom. Ukoliko je moguće pronaći dijete bez prekidanja namaza, to treba uraditi. Ukoliko nije, namaz je dozvoljeno prekinuti.