Prekida li prolazak žene ispred klanjača njegov namaz?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Prekida li prolazak žene ispred klanjača njegov namaz, bez obzira da li je klanjač muškarac ili žena, uzimajući u obzir da se to često dešava u mnogim džamijama?

Odgovor: Ukoliko klanjač klanja sa sutrom pa žena prođe ispred sutre, to ne utiče na namaz. Ukoliko klanjač ne klanja sa sutrom pa žena prođe ispred njega ali je udaljena više od četiri dhirâ`a (ذراع, dužina od lakta do vrha najdužeg prsta), ni to ne utiče na namaz.

Ukoliko međutim žena prođe između klanjača i njegove sutre, ili (klanjač klanja bez sutre) pa žena prođe ispred njega a udaljena je manje od tri dhirâ`a, to ne utiče na namaz ukoliko je to učinila iz nužde, na primjer zbog gužve u džamiji kao što je Sveta Džamija u Mekki i Džamija Allâhovog poslanika.

Ne učini li to međutim u nuždi nego to bude ishod nemara, na osnovu hadisa se zaključuje da to kvari namaz onome ko klanja sam ili predvodi namaz. Što se međutim tiče osobe koja klanja za imamom, imamova sutrah je i njegova sutrah. A Allâh zna bolje.