Prekida li post onaj ko na savremen način čini hidžâmu?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: U vezi sa govorom Allâhovog poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

»I onaj ko čini hidžâmu i onaj kome se čini hidžâmah su prekinuli post« (Abû Dâwûd 2367, at-Tirmidhî 774, Ibn Mâdžah 1749 i Ahmad 15866; autentičan prema al-Albânîju u ”Irwâ’-ul-Ghalîl” 931);

učenjaci kažu da onaj ko čini hidžâmu prekida post jer siše krv i neizbježno će je progutati. Danas onaj ko čini hidžâmu međutim ne siše krv, nego se koristi alat. Da li on i uprkos tome prekida post?

Odgovor: Hadîth je generalan. Onaj ko čini hidžâmu prekida post iako ne siše krv – jer pomaže onome kome se čini hidžâmah. Hadîth treba ostati onakav kakav je.